Kinderpsycholoog
Over het team

Evelien

Psycholoog

Integratief therapeut

Evelien is psycholoog en integratief psychotherapeut. Vanuit een integratieve benadering, waarbij Evelien een breed aanbod aan methodieken en kaders hanteert, tracht ze aan de slag te gaan met de specifieke hulpvraag en behoefte van haar cliënt. Haar werkwijze is transparant , ‘op maat’ en in overleg, vanuit een integere en betrokken benadering. Evelien vindt het bijzonder mooi hoe kinderen en jongeren aan de hand van een therapeutisch proces op hun eigen wijze manier (weer) grip krijgen op hun leven. Ze wil zowel kinderen, jongeren als ouders bewust maken van de niet altijd zichtbare, maar wel steeds aanwezige innerlijke kracht. Evelien heeft zich tijdens haar studies verdiept in perinatale zorg, waarbij ze ook mama’s en papa’s die kampen met het prille ouderschap ondersteunt in hun proces.

Jana

Klinisch psycholoog 

Ik ben Jana. Ik behaalde mijn Master in de Klinische psychologie aan de Universiteit Gent, waar ik mijn passie ontdekte voor het werken met kinderen en jongeren. Tijdens mijn stage en in het werkveld verwierf ik reeds enige ervaring in de bijzondere jeugdzorg, en werkte ik samen met gezinnen die in de opvoeding vastgelopen zijn. Daar heb ik een sterke affiniteit ontwikkeld voor het systemisch denkkader, iets wat mijn werken als psycholoog mee kleurt. Naast individuele gesprekken met kinderen en jongeren, geloof ik namelijk in het belang van het betrekken van de ruimere context: ook mama, papa, broers of zussen kunnen belangrijke figuren zijn in het traject van een kind of jongere. In mijn benadering, geïnspireerd door de systemische en oplossingsgerichte benaderingen, vind ik het in de eerste plaats belangrijk dat we elkaar kunnen ontmoeten en er een veilige context kan gecreëerd worden. Samen met cliënten wil ik vervolgens op zoek gaan naar waar ze op botsen, in hun ontwikkeling, persoonlijk functioneren en/of met hun omgeving. Hierbij is mijn focus steeds gericht op datgene wat wel nog mogelijk en haalbaar is. Verder beschouw ik levenslang leren als een belangrijke waarde, waardoor ik mij steeds blijf bijscholen en nieuwe dingen wil ontdekken.

Sara

KliniscH Psycholoog

Mijn naam is Sara. Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Naast mijn job in de groepspraktijk Kinderpraat werk ik als psycholoog in een OOOC, waar kinderen in verontrustende opvoedingssituaties verblijven. Ik ben reeds lange tijd geboeid door het gedrag, gedachten en gevoelens van mensen. In het secundair onderwijs volgde ik de richting Humane Wetenschappen. Al snel sprak het mij aan om nadien Psychologie te studeren. Gedurende mijn laatste jaar van mijn opleiding Psychologie en na het doorlopen van mijn stage ging ik aan de slag in de bijzondere jeugdzorg. Gedurende mijn werk als psycholoog hanteer ik een combinatie van verschillende theoretische benaderingen zoals invloeden vanuit de systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie en gedragstherapie. Daarnaast hecht ik veel belang aan mij blijvend bij te scholen om nieuwe ideeën en technieken te integreren in mijn werkwijze. 

 

Kaat

KliniscH Psycholoog

Ik ben Kaat.

 In 1996 maakte ik mijn opleiding tot Licentiaat in de Klinische Psychologie af aan de Universiteit Gent. Ik volgde een 2-jaarse nascholing bij KERN  te Sint-Niklaas tot Counselor Individuele Begeleiding. Doorheen diverse settings binnen de Bijzondere Jeugdzorg deed ik ruime ervaring op in het begeleiden van gezinnen.  
Ik begeleid gezinnen met kinderen in problematische leefsituaties ( oa.  opvoedingsvragen, opvoedingsproblemen, echtscheidingssituaties, nieuw-samengestelde gezinnen,  verlieservaringen, relationele problemen, ...).  
Ik leg bij het opvolgen, begeleiden van mensen de klemtoon op de aanwezige krachten bij de mens,  die de mogelijkheden aanreiken voor gewenste veranderingen.  Hierbij hou ik rekening  met het  tempo en de beleving van de cliënt. Tevens heb ik oog voor de omgeving waarin de cliënt zich beweegt. 


Aan permanente vorming hecht ik veel belang, daarom blijf ik,  via oa. studiedagen, vormingen,  literatuur, opvolgen wat er nieuw is. 

 

Daphne

Psychotherapeut io

Mijn naam is Daphne. Al van kleins af aan ben ik nieuwsgierig naar het functioneren, voelen en denken van de mens. Vanuit de humane wetenschappen stroomde ik door naar de bachelor klinische psychologie. Ik ben van mening dat we als mens heel ons leven lang groeien. Dat we voor uitdagingen en keuzes komen te staan waarmee we aan de slag kunnen. Dat we onderweg soms eens moeten stoppen om onze rugzak af te zetten of op zoek gaan naar wie onze rugzak mee kan helpen dragen en ondersteunen.

Naast een luisterend oor en empatische sfeer bied ik graag een veilige plek waar je als mens en/of systeem centraal staat. Bij mij kan je jezelf zijn en vrij uit spreken, zonder (be)oordeeld te worden. Ik geloof dat een goede therpateutische relatie cruciaal is om samen op pad te gaan. Hierbij banen we ons een weg doorheen de obstakels met als doel de uitdagingen van het leven gericht aan te pakken op jouw eigen tempo. Bovendien streef ik er naar om mij op frequente basis bij te scholen via opleidingen, vormingsdagen en workshops.

 

Neri

KliniscH Psycholoog

Mijn naam is Neri.

 

Wens je meer info?

maak vrijblijvend een 1e afspraak

Kinderpraat Oudenaarde

Pauwel Vanderscheldenstraat 30

9700 Oudenaarde

Kinderpraat Waregem

Zultseweg 10 

8790 Waregem

Copyright © Alle rechten voorbehouden

Melden, België