Kinderpsycholoog Oudenaarde
Over het team

Evelien

Psycholoog

Integratief therapeut

Evelien is psycholoog en integratief psychotherapeut. Vanuit een integratieve benadering, waarbij Evelien een breed aanbod aan methodieken en kaders hanteert, tracht ze aan de slag te gaan met de specifieke hulpvraag en behoefte van haar cliënt. Haar werkwijze is transparant , ‘op maat’ en in overleg, vanuit een integere en betrokken benadering. Evelien vindt het bijzonder mooi hoe kinderen en jongeren aan de hand van een therapeutisch proces op hun eigen wijze manier (weer) grip krijgen op hun leven. Ze wil zowel kinderen, jongeren als ouders bewust maken van de niet altijd zichtbare, maar wel steeds aanwezige innerlijke kracht. Evelien heeft zich tijdens haar studies verdiept in perinatale zorg, waarbij ze ook mama’s en papa’s die kampen met het prille ouderschap ondersteunt in hun proces.

Jana

Klinisch psycholoog 

Ik ben Jana. Ik behaalde mijn Master in de Klinische psychologie aan de Universiteit Gent, waar ik mijn passie ontdekte voor het werken met kinderen en jongeren. Tijdens mijn stage en in het werkveld verwierf ik reeds enige ervaring in de bijzondere jeugdzorg, en werkte ik samen met gezinnen die in de opvoeding vastgelopen zijn. Daar heb ik een sterke affiniteit ontwikkeld voor het systemisch denkkader, iets wat mijn werken als psycholoog mee kleurt. Naast individuele gesprekken met kinderen en jongeren, geloof ik namelijk in het belang van het betrekken van de ruimere context: ook mama, papa, broers of zussen kunnen belangrijke figuren zijn in het traject van een kind of jongere. In mijn benadering, geïnspireerd door de systemische en oplossingsgerichte benaderingen, vind ik het in de eerste plaats belangrijk dat we elkaar kunnen ontmoeten en er een veilige context kan gecreëerd worden. Samen met cliënten wil ik vervolgens op zoek gaan naar waar ze op botsen, in hun ontwikkeling, persoonlijk functioneren en/of met hun omgeving. Hierbij is mijn focus steeds gericht op datgene wat wel nog mogelijk en haalbaar is. Verder beschouw ik levenslang leren als een belangrijke waarde, waardoor ik mij steeds blijf bijscholen en nieuwe dingen wil ontdekken.

Sara

KliniscH Psycholoog

Mijn naam is Sara. Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Naast mijn job in de groepspraktijk Kinderpraat werk ik als psycholoog in een OOOC, waar kinderen in verontrustende opvoedingssituaties verblijven. Ik ben reeds lange tijd geboeid door het gedrag, gedachten en gevoelens van mensen. In het secundair onderwijs volgde ik de richting Humane Wetenschappen. Al snel sprak het mij aan om nadien Psychologie te studeren. Gedurende mijn laatste jaar van mijn opleiding Psychologie en na het doorlopen van mijn stage ging ik aan de slag in de bijzondere jeugdzorg. Gedurende mijn werk als psycholoog hanteer ik een combinatie van verschillende theoretische benaderingen zoals invloeden vanuit de systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie en gedragstherapie. Daarnaast hecht ik veel belang aan mij blijvend bij te scholen om nieuwe ideeën en technieken te integreren in mijn werkwijze. 

 

Kaat

KliniscH Psycholoog

Ik ben Kaat.

 In 1996 maakte ik mijn opleiding tot Licentiaat in de Klinische Psychologie af aan de Universiteit Gent. Ik volgde een 2-jaarse nascholing bij KERN  te Sint-Niklaas tot Counselor Individuele Begeleiding. Doorheen diverse settings binnen de Bijzondere Jeugdzorg deed ik ruime ervaring op in het begeleiden van gezinnen.  
Ik begeleid gezinnen met kinderen in problematische leefsituaties ( oa.  opvoedingsvragen, opvoedingsproblemen, echtscheidingssituaties, nieuw-samengestelde gezinnen,  verlieservaringen, relationele problemen, ...).  
Ik leg bij het opvolgen, begeleiden van mensen de klemtoon op de aanwezige krachten bij de mens,  die de mogelijkheden aanreiken voor gewenste veranderingen.  Hierbij hou ik rekening  met het  tempo en de beleving van de cliënt. Tevens heb ik oog voor de omgeving waarin de cliënt zich beweegt. 


Aan permanente vorming hecht ik veel belang, daarom blijf ik,  via oa. studiedagen, vormingen,  literatuur, opvolgen wat er nieuw is. 

 

Emiel

KliniscH Psycholoog

Ik ben Emiel Leuregans. Klinisch psycholoog met ruime interesse in therapie voor kinderen en jongvolwassenen. Mijn interesse in het werkveld startte bij mijn eerste studiekeuze: humane wetenschappen. Na het behalen van een bachelor in de toegepaste psychologie behaalde ik ook mijn Master in de Klinische psychologie. Ik deed reeds ervaring op in een revalidatiecentrum voor kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Mijn opleiding en de jarenlange leiding en instructorwerk in het jeugdwerk zorgen ervoor dat ik steeds ga voor een goede samenwerking, interactie en vertrouwensband met kinderen. Met een mengeling van oplossingsgerichte, systemische en gedragstherapeutische technieken geloof ik in het maken van evolutie en verandering!