Kinderpsycholoog
Psychologische begeleiding

Groepspraktijk Kinderpraat Kinderpsycholoog Oudenaarde  Waregem

Opvoeden zonder zorgen

Waarvoor kan u bij groepspraktijk kinderpraat terecht? 


Kinderpraat voorziet psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Ook ouders zijn bij ons welkom. Wij zijn een praktijk met psychologen en helpen kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. U kan ook bij ons terecht voor een breed aanbod aan diagnostisch onderzoeken

Daarnaast bieden we een ruim aanbod aan groepstraingingen aan.Tijdens vakantieperiodes organiseren we losse workshops, voor zij die zich graag wat verder verdiepen in hun emoties én zij die graag op een speelse manier een eerste kennismaking doen met onze praktijk. Wij ondersteunen ook onderwijsinstellingen in de ontwikkeling van een breed zorgaanbod om élke leerling om maat te kunnen begeleiden.

Psychologische ondersteuning

Emotionele moeilijkheden


Angsten, gebrekkige weerbaarheid, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, moeite met emotieregulatie, hoogsensitiviteit, stres & piekeren, psychosomatische klachten, woede, ...

Opvoedingsondersteuning


Moeilijkheden binnen het gezin, ouderbegeleiding, hoe ga ik het beste om met mijn kind bij hoogbegaafdheid, Mijn kind heeft ADHD, mijn kind is vaak boos, ...


Ingrijpende gebeurtenissen


Scheiding, blijven zitten, trauma, rouwverwerking , leerproblemen, ...

Gedragsmoeilijkheden


Eetproblemen, opstandig gedrag, gebrekkige sociale vaardigheden, slaapproblemen, druk & impulsief gedrag, gedragsproblemen op school, ...

Diagnostisch onderzoek

Belevingsonderzoek


Aan de hand van de meest recente onderzoeks-methodes brengen we in kaart wat speelt bij uw kind.

We zoomen in op zelfbeeld en zelfvertrouwen, welbevinden op school, familiale zorgen, sociaal functioneren, ..

We gaan ook na welke emotieregulatiestrategiën uw kind inzet wanneer het zich bang, boos of verdrietig voelt. 


Onderzoekscriteria:

Vanaf 6 jaar

Intelligentieonderzoek


Een brede cognitieve analyse biedt een antwoord op:

Waar komen leermoeilijkheden vandaag? Is mijn kind hoogbegaafd? Wat zijn de sterktes van mijn kind? Welke leermethodes zijn aangewezen?

Wat betekent dit voor zijn/haar studiekeuze?


We maken hierbij gebruik van de: WNV, WPPSI IIII, WISC V


Onderzoekscriteria:

Vanaf 2,5 jaar

Aandachtsonderzoek


wanneer er sprake is van leermoeilijkheden kan er invloed zijn van verbinderde aandacht.

Aan de hand van een uitgebreid onderzoek bij het kind, de ouders en de school brengen we in kaart hoe uw kind functoneert op 5 aandachtsdomeinen. We gaan na of er sprake is van werkgeheugenproblematiek en/of aandachtsproblematiek. Onderzoekscriteria:

Vanaf 6jaar

Screening ontwikkelingstoornis


U wil weten of er een vermoeden is van een ontwikkelingstoornis? U hebt het gevoel dat er iets meer aan de hand is, maar u weet niet wat? 


U kan bij ons terecht voor: 

Diagnostiek ADD, ADHD

Screening ASS 


Onderzoekscriteria:

Vanaf 6jaar

Werkwijze

Zodra je een aanmelding doet vindt een intakegesprek plaats.

We streven er naar om dit binnen de 7 dagen na aanmelding in te plannen.

Dit doen we om de uitdagingen, die op dat moment aanwezig zijn in het gezin, beter te begrijpen. Tijdens deze onderzoekende fase worden moeilijkheden grondig geanalyseerd. 

Vervolgens wordt gekozen voor de meest effectieve psychologische begeleiding die past bij uw aanmeldingsvraag. 

Een traject bestaat steeds uit kindersessies en oudergesprekken.

Wij zetten daarnaast sterk in op betrokkenheid van de school wanneer moeilijkheden zich ook daar voordoen. Dit doen we door op regelmatige basis een oudergesprek en schooloverleg te voorzien. Dit omdat moeilijkheden bij het kind niet alleen thuis, maar ook op school een aangepaste hantering vragen.

Wens je meer info?

maak vrijblijvend een 1e afspraak

Kinderpraat Oudenaarde

Pauwel Vanderscheldenstraat 30

9700 Oudenaarde

Kinderpraat Waregem

Zultseweg 10 

8790 Waregem

Copyright © Alle rechten voorbehouden

Melden, België