Kinderpsycholoog
Assertiviteitstraining

Voor kinderen van 8 - 12 jaar 

Assertiviteitstraining

+ Meer grenzen aangeven

Minder over je heen laten lopen

+ Hoger welbevinden

Assertief reageren


De assertiviteitstraining maakt kinderen op een positieve manier weerbaar. Deze groepstraining werkt rond een zelfverzekerde houding bij kinderen die ze kunnen toepassen op school, maar ook op straat en bij gebruik van sociale media. Kinderen krijgen handvatten om assertief te reageren in verschillende contexten, waarbij ze hun eigen grenzen bewaken en ‘nee’ durven te zeggen. Onze training is interactief opgebouwd. Vanuit de cognitieve gedragstherapie worden verschillende leer- en werkvormen gebruikt. Kinderen leren door sociaal leren en probleemoplossing hoe ze kunnen reageren in verschillende situaties. Er wordt gebruik gemaakt van aansprekende ‘figuren’ die de gehele training centraal staan: ‘watje’, ‘kampioen’ en ‘heethoofd’.

Veelal ligt bij de oefening de focus om te reageren als een ‘kampioen’.

 

Watje


Terugtrekken, huilen, passief reageren, over zich heel laten lopen


Kampioen


Je mening geven, een zelfzekere houding aannemen, voor jezelf opkomen


Heethoofd


Erop slaan of schoppen, schelden, in discussie blijven gaan, andere uitdagen, geen rekening houden met anderen


Sociaal

leren


Kinderen positioneren zich op de banlans en denken na over zie op de plek van kampioen staat. We maken gebruik van rolmodellen. ook de groep staat zelf model en we oefenen met rollenspel het nieuwe gedrag. 

Cognitieve herstructurering


Kinderen niet weinig assertief zijn, hebben vaak een negatieve manier van denken. "Het lukt mij toch niet", "ze vinden mij vast niet leuk" of "ik moet slaan anders luisteren ze niet" zijn gedachten die door hun hoofd gaan. 


we leren anders reageren en anders denken, omdat denken ons gedrag stuurt. 


ProbleemoplossingWe leren nadenken over vershillend eoplossingen van een probleem. Wat zijn de voordelen en nadelen van de gekozen oplossing? we leren op een doordachte manier keuzes maken. We staan extra stil bij ruzies oplossen. 

Een assertiviteitstraining is geen socialevaardigheidstraining.

Binnen een assertiviteitstraining leren we gericht gebruik maken van assertieve vaardigheden.

In een sociale vaardigheidstraining ligt de nadruk op het aanleren van een aantal basisvaardigheden.

Binnen een assertiviteitstraining richten we ons niet tot leren luisteren of leren een gesprek aangaan. We gebruiken specifieke competenties om op een positieve manier interacties te kunnen aangaan en onderhouden.

We maken ook een koppeling naar de onderliggende cognities. het innemen van een ander perspectief en het herkaderen van sociale situaties zijn belangrijk bij sociale interactie. 

Thema's die aan bod komen

Wat is het Probleem

Wat is de rol van mijn omgeving?

Wat is mijn persoonlijke stijl?

Leren van anderen

Mag ik meedoen of niet? 

Weigeren & je mening geven

Jezelf sterk praten

problemen oplossen


Voor wie?


Deze training is bijzonder geschikt voor:

 • Kinderen met mildere klachten zoals angst, onzekerheid of vermijding, pestgedrag, boze buien of agressie
 • kinderen van 8- 12 jaar 
 • motivatie voor de training en steun vanuit de omgeving is noodzakelijk

Praktisch

 • 6 wekelijkse sessies op een vast moment
 • De kostprijs bedraagt €385
 • Niet in de prijs inbegrepen
  • voorafgaand intakegesprek
  • Oudersessie
 • Wanneer de training van start kan gaan wordt u gecontacteerd.
 • Voor aanvang van de training ontvangt u van ons een draaiboek met daarin alle verdere informatie omtrent de inhoud en het verloop van de sessies.
 • Na elke sessie ontvangt uw kind een huiswerkopdracht waar het kind thuis én op school mee aan de slag gaat.
 • Afhankelijk van jouw mutualiteit krijg je tussen de €60 a €180 teruggestort.

Wanneer & waar?

Een groepstraining gaat van start zodra er voldoende inschrijvingen zijn.

Meld je hieronder aan om in te schrijven voor een groepstraining.

Er zijn steeds 2 groepen: één vrijdaggroep en één zaterdaggroep.

We contacteren jou als de volgende groep start.

Deze groepssessies gaan wekelijks door op:


vrijdag van 17:30h tot 19:00h

OF

zaterdag van 10:00 - 11:30h 


Alle trainingssessies gaan door in Leupegem te Oudenaarde.

Telefoon+32468126046
Maandag - Zaterdag
08:00 - 22:00
Zondag
Gesloten

Copyright © Alle rechten voorbehouden

Melden, België