Over het team

Evelien

Psycholoog

Integratief therapeut

Evelien is psycholoog en integratief psychotherapeut. Vanuit een integratieve benadering, waarbij Evelien een breed aanbod aan methodieken en kaders hanteert, tracht ze aan de slag te gaan met de specifieke hulpvraag en behoefte van haar cliënt. Haar werkwijze is transparant , ‘op maat’ en in overleg, vanuit een integere en betrokken benadering. Evelien vindt het bijzonder mooi hoe kinderen en jongeren aan de hand van een therapeutisch proces op hun eigen wijze manier (weer) grip krijgen op hun leven. Ze wil zowel kinderen, jongeren als ouders bewust maken van de niet altijd zichtbare, maar wel steeds aanwezige innerlijke kracht. Evelien heeft zich tijdens haar studies verdiept in perinatale zorg, waarbij ze ook mama’s en papa’s die kampen met het prille ouderschap ondersteunt in hun proces.

Laura

Klinisch psycholoog

Ik ben Laura. Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de universiteit van Gent. Ik hanteer voornamelijk cognitief-gedragsmatige technieken tijdens mijn sessies, maar haal ook inspiratie uit andere stromingen. Kinderen en jongeren kunnen bij mij terecht met allerhande vragen en problematieken, zoals gedrags- en ontwikkelingsmoeilijkheden, moeilijkheden rond leren en studeren en socio-emotionele problematieken. Ook help ik ouders bij hun opvoedingsvragen of diverse vragen rond hun kind of jongere. 

Eveline

Integratief therapeut i.o.

Soms lopen kinderen vast in overweldigende emoties. Ze trekken zich terug, tonen zich in moeilijk gedrag of uiten hun emotionele pijn via hun lichaam waardoor er fysieke klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn,…  optreden. 

Kinderen en jongeren kunnen om diverse redenen vastlopen in hun ontwikkeling. Soms zijn er van jongs af aan moeilijkheden waardoor kinderen in hun ontwikkeling gehinderd worden. En soms zijn er pijnlijke gebeurtenissen waar kinderen tijdens het opgroeien mee geconfronteerd worden.  

Vanuit een integratief gedachtengoed wandel ik op momenten dat je kind zijn of haar kracht dreigt te verliezen, met jullie mee. Afhankelijk van de hulpvraag en de eigenheid van je kind hanteer ik een doe-taal, voel-taal of denk-taal. Vanuit verbinding en liefdevolle aandacht ga ik samen met je kind en jou als ouder op pad, ontdekken we wat er in je kind omgaat en zoeken we naar handvaten om met deze uitdagingen om te gaan. 


Professionele achtergrond:  

Reeds als tiener was ik geboeid door het menselijk gedrag. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik na mijn middelbare studies koos voor een menswetenschappelijke richting. Na mijn afstuderen in 2008 mocht ik al snel aan de slag binnen een Centrum voor Ambulante Revalidatie waar ik meerdere jaren mocht instaan voor het diagnosticeren en bieden van psychotherapie aan kinderen met een ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD, ASS, gedragsproblemen en emotionele problemen. 

De afgelopen jaren schoolde ik me ook voortdurend bij. Ik volgende meerdere opleidingen zoals een postgraduaat autismespectrumstoornissen en de jaaropleidingen kindertherapie, integratieve rouw- & verliesbegeleiding en koppeltherapie. Tot op heden volg ik de 4-jaar durende opleiding tot Integratief Psychotherapeut in de Interactionele Vormgeving aan de Educatieve Academie te Antwerpen en blijf ik me verder uitdagen en ontwikkelen door het volgen van intervisie en supervisie. 

Lynn

Klinisch Orthopedagoog

Mijn naam is Lynn. Naast mijn job als klinisch orthopedagoog bij Kinderpraat, ben ik ook werkzaam als psychopedagogisch werker bij het Vrij CLB.

Ik begeleid kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren op verschillende domeinen, zoals: gedrags- en emotionele problemen, ontwikkelingsproblemen maar ook problemen bij het leren en studeren. De uniciteit van het kind neem ik als vertrekpunt bij mijn begeleidingen zodat er op maat kan gewerkt worden. Samen met het kind ga ik op zoek naar hun noden en behoeften. Wat maakt dat er een hulpvraag is ontstaan? Voor welke uitdagingen staat het kind en hoe kan ik helpen om het kind terug in zijn kracht te zetten? Maar ook gaan we op zoek naar de lichtpuntjes, de kleine gelukjes die aanwezig zijn.

De technieken en behandelmethodes die ik hanteer komen voornamelijk vanuit het cognitief-gedragsmatig denkkader. Hierbij wordt op zoek gegaan naar hoe gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar samenhangen. Dit gaat regelmatig gepaard met het inzetten van tastbaar en creatief materiaal. Daarnaast vind ik mijn inspiratie bij andere denkkaders, zoals het systeemdenken. Een kind leeft namelijk niet alleen maar maakt deel uit van een gezin, een systeem.

Levenslang leren is mijn motto! Ik blijf mijn kennis verder verrijken door vormingen, trainingen en opleidingen te volgen.

Fien

KliniscH Psycholoog

Mijn naam is Fien. Ik studeerde Toegepaste Psychologie aan hogeschool Vives en behaalde mijn masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de universiteit van Gent. Naast mijn job in groepspraktijk Kinderpraat werk ik als psycholoog in MFC Wagenschot vzw, een voorziening voor jongeren met een gedragsproblematiek en/of een licht verstandelijke beperking. 

 

Soms is het voor kinderen moeilijk in woorden uit te drukken wat hen dwars zit. Creativiteit, muzikaliteit en beweging sluit vaak beter aan bij hun leefwereld. Via deze weg creëren we samen een uniek traject op maat van het kind of de jongere.

Kinderen en hun ouders kunnen bij mij terecht voor een brede waaier aan vragen. Samen gaan we niet enkel op zoek naar wat moeilijk loopt, maar verkennen we vooral de talenten en krachten bij zowel het kind zelf als bij diens omgeving. Ik hanteer voornamelijk het oplossingsgerichte kader, maar haal eveneens inspiratie uit verschillende andere stromingen, zoals de cognitieve gedragstherapie. Onder het motto “levenslang leren”, volg ik regelmatig vormingen en opleidingen, zodat ik op de hoogte blijf van de nieuwste ontwikkelingen in het veld.

 

Sara

KliniscH Psycholoog

Mijn naam is Sara. Ik ben afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Universiteit van Gent. Naast mijn job in de groepspraktijk Kinderpraat werk ik als psycholoog in een OOOC, waar kinderen in verontrustende opvoedingssituaties verblijven. Ik ben reeds lange tijd geboeid door het gedrag, gedachten en gevoelens van mensen. In het secundair onderwijs volgde ik de richting Humane Wetenschappen. Al snel sprak het mij aan om nadien Psychologie te studeren. Gedurende mijn laatste jaar van mijn opleiding Psychologie en na het doorlopen van mijn stage ging ik aan de slag in de bijzondere jeugdzorg. Gedurende mijn werk als psycholoog hanteer ik een combinatie van verschillende theoretische benaderingen zoals invloeden vanuit de systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie en gedragstherapie. Daarnaast hecht ik veel belang aan mij blijvend bij te scholen om nieuwe ideeën en technieken te integreren in mijn werkwijze. 

 

Kaat

KliniscH Psycholoog

Ik ben Kaat.

 In 1996 maakte ik mijn opleiding tot Licentiaat in de Klinische Psychologie af aan de Universiteit Gent. Ik volgde een 2-jaarse nascholing bij KERN  te Sint-Niklaas tot Counselor Individuele Begeleiding. Doorheen diverse settings binnen de Bijzondere Jeugdzorg deed ik ruime ervaring op in het begeleiden van gezinnen.  
Ik begeleid gezinnen met kinderen in problematische leefsituaties ( oa.  opvoedingsvragen, opvoedingsproblemen, echtscheidingssituaties, nieuw-samengestelde gezinnen,  verlieservaringen, relationele problemen, ...).  
Ik leg bij het opvolgen, begeleiden van mensen de klemtoon op de aanwezige krachten bij de mens,  die de mogelijkheden aanreiken voor gewenste veranderingen.  Hierbij hou ik rekening  met het  tempo en de beleving van de cliënt. Tevens heb ik oog voor de omgeving waarin de cliënt zich beweegt. 


Aan permanente vorming hecht ik veel belang, daarom blijf ik,  via oa. studiedagen, vormingen,  literatuur, opvolgen wat er nieuw is. 

 

lieselot

Orthopedagoog

[Binnenkort lees je hier meer info]